SU-25TM FROGFOOT - PC Leaderboard

Kills in SU-25TM FROGFOOT

# Rank Flag Player Kills Time Spm
1
NASTYATINA_3000 302,872 4775:26:40 1,068.35
2
klusis00 180,012 6096:40:00 425,063.76
3
6paTeJIa 30,917 2710:04:40 611.85
4
WagaKinguCrimson 26,668 2798:56:40 635.54
5
BF2_DonBoku_SF 25,403 8894:51:40 634.76
6
Robi-on-Tour 22,649 5424:01:40 509.31
7
Tr4vesti-_-ALADO 19,891 2204:08:00 817.28
8
ZLIAA-BG 17,568 4099:45:00 924.89
9
SoulDemeter 16,710 8332:55:00 469.47
10
BombardierRU 16,532 4069:55:00 500.16
11
Mozenrat_14 15,878 2564:59:00 677.54
12
whatsidod_TW 14,712 4515:25:00 353.89
13
Bundesfinanzamt 14,523 4458:30:00 807.00
14
TVasyan 14,153 3835:08:20 569.79
15
OXLAMOH 13,951 7821:15:00 423.95
16
AN94BurstMacro 13,533 3556:05:00 762.65
17
IIIIVIRUSIIII 12,766 4897:05:00 252.40
18
Farmer_Razgriz 12,597 2079:41:50 794.63
19
Starowar 11,574 1871:34:10 384.46
20
SaintPalpaT 11,246 1921:53:10 913.85
21
llWiingSs 10,532 3569:41:40 434.02
22
y6itii_vatan 10,458 3033:45:00 559.73
23
AnteV4lante 10,182 7349:45:00 462.04
24
I--IParaIIaxl--l 9,435 5134:11:40 442.81
25
THE_N00B_POLICE 9,198 1454:33:40 802.26
26
EXXALT 9,008 2226:31:00 646.26
27
darknuitt 8,737 1714:52:00 764.38
28
JfK-Pain 8,711 4936:05:00 724.82
29
1337Kph 8,616 815:04:00 1,685.98
30
xxakellaxx 8,478 2260:56:40 544.38
31
Coles_15c_bag 8,263 1654:47:50 739.60
32
LifeIsSuk 8,117 2206:37:40 900.89
33
Marotinhoo 8,092 3472:30:00 498.37
34
IlStarscreamlI 8,021 2746:01:10 712.76
35
IIIIIIHYDROIIIII 7,814 1828:14:10 529.91
36
souza233 7,619 1054:19:00 595.19
37
SKULLL_KNIGHT 7,559 4751:03:20 589.62
38
SOLOTURK-22 7,522 1197:17:10 536.50
39
YYYAAAAAZ 7,398 4392:48:20 612.99
40
SSNNOOOOOPPYY 7,307 2563:49:50 841.42
41
v_ch 7,210 4693:45:00 455.39
42
SeregaNSK 7,051 1122:16:40 296.21
43
NewConcept 7,047 4660:45:00 685.25
44
ludis065 7,043 983:05:20 672.26
45
ETO_B4N 7,026 3310:43:20 574.60
46
lllSTALINGRADlll 6,849 4598:13:20 664.64
47
W4BB4Z 6,400 2424:02:10 537.49
48
Puffin96 6,397 2334:01:10 851.25
49
Nietzschelangelo 6,385 2976:33:20 772.99
50
PauL1eeeeeeeeeee 6,309 1621:47:20 1,067.30
P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT